BLOG


Een bijzondere website voor het Netwerk Sterven & Rouw Zuid-Limburg

Het Netwerk Sterven & Rouw Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg, advisering en begeleiding rondom sterven, uitvaart en rouw.


Gevoelige onderwerpen. Wij hopen dat wij er samen met het netwerk in geslaagd zijn een verhelderende en vertrouwde website te maken, waarin mensen die op zoek zijn naar zorg, advisering of begeleiding de juiste informatie kunnen vinden in moeilijke tijden.