PRIVACY POLICY / DISCLAIMER


1

PRIVACY POLICY

Als u klikt op deze link opent zich het PDF document met de Privacy verklaring van Artdustries.

2

DISCLAIMER

Artdustries! Vormgeving & Multimedia (Kamer van Koophandel: 13037901), hierna te noemen Artdustries, verleent u hierbij toegang tot www.artdustries.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.


Artdustries behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.


Beperkte aansprakelijkheid

Artdustries spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 


De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Artdustries.


In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Voor in de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Artdustries nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Bij gebruik van de links naar Google maps, sociale media of andere websites gelden de Privacy verklaringen van deze bedrijven/diensten.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Artdustries en/of haar opdrachtgevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Artdustries, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht, copyright e.d.), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Heeft u vragen over deze disclaimer? Neem dan contact op met info@artdustries.com.